วัฒนธรรม  มัลติมีเดีย
 ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวติดดาว
 3. ข่าวกิจกรรม
 4. ข่าวฝึกอบรม

เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม...

ในวันอังคาร ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จัง...

ดร.ปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ถวายบังคมและวางพวงมาลาถวายพระบรมราชานุสาวรีย์...

นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการค่ายวัฒนธรรมเยาวชนศาส...

 1. ข้อมูลวัฒนธรรม
 2. องค์ความรู้
 3. ข้อมูลเผยแพร่
 4. ดาวน์โหลด

จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในเทศกาลออกพรรษา เดือนตุลาคม ของทุกๆปี โดยชาวเมืองน่านจะร่วมตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประ...

เป็นประเพณีเก่าแก่สืบเนื่องมาแต่โบราณ แต่ก่อนได้กำหนดว่าให้มีการจัดการแข่งขันขึ้นทุกครั้งที่มีงานตานก๋วยสลาก (ถวายทานสล...

แต่เดิมงานประเพณีแข่งเรือ เกิดจากการที่ผู้คนชาวเวียงสา ซึ่งส่วนใหญ่มีบ้านเรือน อาศัยอยู่ริมแม่น้ำ และมีการสัญจรไปมากันโด...

Banner ประชาสัมพันธ์

 

ติดต่อสำนักงานวัฒนธรม
๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

เว็บลิงก์

 • กระทรวงวัฒนธรรม
 • กรมการศาสนา
 • กรมศิลปากร
 • สำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 • หอภาพยนตร์
 • e-mail กระทรวงวัฒนธรรม
 • ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรมจังหวัดน่าน