•  

   

  ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗

  ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน
  พระราชทานให้กระทรวง ทบวง กรม องค์กร สมาคม มูลนิธิ บริษัท ห้างร้าน คหบดี และประชาชนทั่วไป
  ที่มีจิตศรัทธา นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักร  

                               จังหวัดน่าน มีเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ณ พระอารามหลวง  ดังนี้ 

  -วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาาร อ.เมืองน่าน จ.น่าน  
  เจ้าภาพ: ธนาคารกรุงเทพ จำกัดมหาชน 

  -วันเสาร์ ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ วัดบุญยืน อ.เวียงสา จ.น่าน  เจ้าภาพ : นายประยูร ไชยสุวรรณ 

  -วันเสาร์ ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง  อ.ภูเพียง  จ.น่าน   เจ้าภาพ : ธนาคารกสิกรไทย 

  -วันอังคาร ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ วัดพญาภู  อ.เมืองน่าน  จ.น่าน   เจ้าภาพ คือ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

   

   

   

   

 วัฒนธรรม  มัลติมีเดีย
 ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวติดดาว
 3. ข่าวกิจกรรม
 4. ข่าวฝึกอบรม

ดร.ปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ถวายบังคมและวางพวงมาลาถวายพระบรมราชานุสาวรีย์...

นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการค่ายวัฒนธรรมเยาวชนศาส...

 1. ข้อมูลวัฒนธรรม
 2. องค์ความรู้
 3. ข้อมูลเผยแพร่
 4. ดาวน์โหลด

จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในเทศกาลออกพรรษา เดือนตุลาคม ของทุกๆปี โดยชาวเมืองน่านจะร่วมตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประ...

เป็นประเพณีเก่าแก่สืบเนื่องมาแต่โบราณ แต่ก่อนได้กำหนดว่าให้มีการจัดการแข่งขันขึ้นทุกครั้งที่มีงานตานก๋วยสลาก (ถวายทานสล...

แต่เดิมงานประเพณีแข่งเรือ เกิดจากการที่ผู้คนชาวเวียงสา ซึ่งส่วนใหญ่มีบ้านเรือน อาศัยอยู่ริมแม่น้ำ และมีการสัญจรไปมากันโด...

Banner ประชาสัมพันธ์

 

ติดต่อสำนักงานวัฒนธรม
๖๖๖ ชั้น ๑๕-๒๓ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๒ ๘๘๘๘

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

เว็บลิงก์

 • กระทรวงวัฒนธรรม
 • กรมการศาสนา
 • กรมศิลปากร
 • สำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 • หอภาพยนตร์
 • e-mail กระทรวงวัฒนธรรม
 • ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรมจังหวัดน่าน