สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน

www.m-culture.go.th/nan

 

 

 วัฒนธรรม  มัลติมีเดีย
 ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวติดดาว
 3. ข่าวกิจกรรม
 4. ข่าวฝึกอบรม

ดร.ปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ถวายบังคมและวางพวงมาลาถวายพระบรมราชานุสาวรีย์...

นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการค่ายวัฒนธรรมเยาวชนศาส...

 1. ข้อมูลวัฒนธรรม
 2. องค์ความรู้
 3. ข้อมูลเผยแพร่
 4. ดาวน์โหลด

จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในเทศกาลออกพรรษา เดือนตุลาคม ของทุกๆปี โดยชาวเมืองน่านจะร่วมตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประ...

เป็นประเพณีเก่าแก่สืบเนื่องมาแต่โบราณ แต่ก่อนได้กำหนดว่าให้มีการจัดการแข่งขันขึ้นทุกครั้งที่มีงานตานก๋วยสลาก (ถวายทานสล...

แต่เดิมงานประเพณีแข่งเรือ เกิดจากการที่ผู้คนชาวเวียงสา ซึ่งส่วนใหญ่มีบ้านเรือน อาศัยอยู่ริมแม่น้ำ และมีการสัญจรไปมากันโด...

Banner ประชาสัมพันธ์

 •  

   

 

ติดต่อสำนักงานวัฒนธรมจังหวัดน่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ถนนผากอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000  โทรศัพท์ 054 711650-1

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

เว็บลิงก์

 • กระทรวงวัฒนธรรม
 • กรมการศาสนา
 • กรมศิลปากร
 • สำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 • หอภาพยนตร์
 • e-mail กระทรวงวัฒนธรรม
 • ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรมจังหวัดน่าน