กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง

กลุ่มสรรหาและทะเบียนประวัติ สำนักบริหารกลาง 

 

 

 วัฒนธรรม  มัลติมีเดีย

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวกิจกรรม
  3. ข่าวทั่วไป
  4. เอกสารดาวน์โหลด
  1. ข้อมูลเผยแพร่
  2. ข้อมูลองค์ความรู้
  3. VDO องค์ความรู้

Banner ประชาสัมพันธ์

 

ติดต่อหน่วยงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง  
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ 
เลขที่ 666 ชั้น 20 ถนนบรมราชชนนี 
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 
เบอร์โทรศัพท์ 02-422-8895 - 99

View Larger Map

 

เว็บลิงก์