กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๘/o๑/๒๕๖๒

นายประดิษฐ์ โปซิว - old

นายประดิษฐ์  โปซิว

ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม  

วัน เดือน ปี เกิด
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๒
ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม วันเข้ารับตำแหน่งวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ประวัติการศึกษา
 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
 
ประวัติการทำงาน
รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม สังกัด กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
-      ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
 
เกียรติประวัติที่ได้รับการยกย่อง
 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share