กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕/o๘/๒๕๕๗

นายสมชาย เสียงหลาย


           นายสมชาย เสียงหลาย
 
 
           ตำแหน่ง
           ● ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 
           วาระการดำรงตำแหน่ง
           ● ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ -๖ ธันวาคม ๒๕๕๕
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share