กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๔/o๘/๒๕๕๗

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์


           นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
 
 
           ตำแหน่ง
           ● ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 
           วาระการดำรงตำแหน่ง
           ● ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓




แชร์


Facebook share Twitter share LINE share