กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๒/o๘/๒๕๕๗

ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์


           ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์


           ตำแหน่ง
           ● ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 
           วาระการดำรงตำแหน่ง
           ● ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share