กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๕/o๕/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ติดตามการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมฯ บ้านนาผาง และจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวเหนียว เก็บเกี่ยววัฒนธรรม ซึ่งจะจัดขึ้นเดือนละครั้ง


นางวิไล  พรหมณี วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ติดตามการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมฯ บ้านนาผาง ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวเหนียว เก็บเกี่ยววัฒนธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย นายอำเภอปทุมราชวงศา นำส่วนราชการ เอกชน และประชาชน นักเรียน เยาวชนร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยการสนับสนุนจาก นางลำดวน มั่นคง ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลห้วย เทศบาลตำบลห้วย และชาวบ้านนาผาง จัดขึ้นเดือนละครั้ง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share