กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๖/o๕/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมกิจกรรม “บุญบ้านเฮา เสาร์ต้นเดือน” ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเปือย


วันเสาร์ ที่ ๕ พ.ค.๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. นางวิไล  พรหมณี วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายกำธร แดงมะแจ้ง  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรม "บุญบ้านเฮา เสาร์ต้นเดือนชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบบ้านเปือย ณ วัดโพธิ์ศิลา ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการถนนสายวัฒนธรรม นำโดยนายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ นายเกิด ร่มเย็น ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลเปือย นายประสิทธิ์ สุระสาย นายกเทศมนตรีตำบลเปือย  ผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลเปือย นำประชาชนชาวตำบลเปือย และพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปจะแต่งชุดไทยพื้นเมืองมาร่วมทำบุญตักบาตรฟังพระเทศนาสั่งสอนพระธรรม โดยมีพระครูอุดมโพธิกิจ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศิลา นำพระภิกษุสงฆ์ในวัดและพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับการนิมนต์จากวัดต่างๆ ทั้งในอำเภอและต่างอำเภอมาร่วมบิณฑบาต ชาวบ้านตำบลเปือยบางส่วนจะทำอาหารพื้นเมืองมาจำหน่ายในตลาดวัฒนธรรม เพื่อจะได้ซื้อไปตักบาตร และบางส่วนนำกลับไปบริโภคที่ครัวเรือนในราคาต้นทุน ซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นประจำ และในครั้งนี้มีพระภิกษุมารับบิณฑบาต จำนวน ๙ รูป ประชาชน ๓๗๘ คน และมีเงินบริจาคเข้าวัด ๙,๔๗๓ บาท
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share