กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘/o๕/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ ชุมชนคุณธรรมบ้านปลาค้าว


วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2561 นางวิไล พรหมณี วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ ชุมชนคุณธรรมบ้านปลาค้าว ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ โดยทีชุมชนคุณธรรมที่ขยายผลเข้าร่วมกิจกรรมในเขตตำบลปลาค้าว ทั้ง 12 ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม โดยยึดถือเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมา ประกอบด้วย การเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล การแสดงศิลปวัฒนธรรม ที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิม การฟ้อนกลองตุ้ม การแสดงขบวนแห่กลองยาว การแสดงหมอลำ และในงานยังมีการจุดบั้งไฟเพื่อขอให้ฟ้าฝน ตกต้องตามฤดูกาล ซึ่งเป็นประเพณีของชาวอีสาน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share