กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๖/o๕/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญจัดประชุมผู้นำชุมชนฯ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโครงการส่งเสริมชุมชนคุณธรรมสู่การท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน


วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑นางวิไล พรหมณีวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยนายกำธรแดงะแจ้ง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการนางกาญจนกานต์ ลุสมบัติ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ จัดประชุมผู้นำชุมชนฯ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโครงการส่งเสริมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายเกิด ร่มเย็น ประธานชุมชนคุณธรรมบ้านเปือยนายถวิล ศรีสุวรรณ กำนันตำบลเปือย นายประสิทธิ์  สุนะสาย นายกเทศมนตรีตำบลเปือย นายวิเชียร นนทศิริประธานสภาเทศบาลตำบลเปือยและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการฯ สร้างการรับรู้ของคนในชุมชน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share