กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๔/o๙/๒๕๖๑

ปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง “สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และการขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒"

แชร์


Facebook share Twitter share LINE share