กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๙/๑o/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑


วันที่ ๙ ตุลาคม เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมในพิธี ภายในกิจกรรมมีการทำบุญถวายภัตตาหารเช้า ในวันธรรมสวนะ (วันพระใหญ่) ณ วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share