กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑o/๑o/๒๕๖๑

ชุมชนคูณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวัดท้ายตลาด


วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ จังหวัดอุตรดิตถ์ ชุมชนคูณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวัดท้ายตลาด จัดงานประเพณีบุญเดือน ๑๐ ณ วัดท้ายตลาด ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีพระครูสังฆรักษ์สิน ฐิตธม.โม เจ้าอาวาสวัด (ประธานชุมชนคุณธรรมฯ) เป็นประธาน กิจกรรมประกอบด้วย การไหว้พระ ทำบุญตักบาตร สวดมนต์ การแสดงพระธรรมเทศนา มีผู้ร่วมกิจกรรม ๑๕๐ รูป/คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share