กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๒/๑๑/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๓๐ น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป โดยมีนายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมในพิธี ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share