กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๑/๑๑/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑


วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมาย นางวัชรี ธนบูลย์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม พร้อมข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี รศ.ดร.ประกาศิต อนุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการและการออกร้านขายอาหารและสินค้าของนักศึกษา การแสดงวงโปงลางผกาลำดวนและวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ การประกวดกระทงประเภทสวยงาม และประเภทสร้างสรรค์ ชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ณ หนองน้ำศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share