กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/o๑/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมบ้านผาสุก ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากชุมชนบ้านทรายทอง


จังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒
        ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ชุมชนบ้านผาสุก หมู่ ๕ ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภู : ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากชุมชนบ้านทรายทอง ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ชุมชนคุณธรรม(ต้นแบบ) และชุมชนท่องเที่ยว โอทอปนวัตวิถี ณ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านผาสุก(วัดป่าผาสุกคามเขต) ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share