กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๗/o๑/๒๕๖๒

นายสมเกียรติ พันธรรม - old

นายสมเกียรติ  พันธรรม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม  

วัน เดือน ปี เกิด
วันที่  ๙ สิงหาคม ๒๕๐๓
ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ประวัติการศึกษา
 - ปริญญาโท: คุรุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาตรี: คุรุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
 
ประวัติการทำงาน
รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (ระยะเวลา 11 เดือน)
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว (ระยะเวลา 7 ปี 3 เดือน)
วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี (ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน),
 - ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี (ระยะเวลา 2 ปี 4 เดือน)
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก วันที่ได้รับพระราชทาน ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
เกียรติประวัติที่ได้รับการยกย่อง
- ข้าราชการ "ดาวเด่น ๒๕๕๓” โดยกระทรวงวัฒนธรรม
- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยกระทรวงวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share