กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๔/o๒/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง


จังหวัดปทุมธานี วันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
       สภาวัฒนธรรมอำเภอลาดหลุมแก้ว ร่วมกับชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ในพื้นชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share