กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/o๒/๒๕๖๒

นางสุนทรี โพธิ์ทักษิณ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนขุมชนคุณธรรม


เมื่อ ๘ ก.พ.๖๒ นางสุนทรี โพธิ์ทักษิณ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ  เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ของหน่วยงาน อพท.ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตกของขุมชนคุณธรรมบ้านทุ่งประดู่ หมู่ที่ ๑ ตำบลทับสะแก ณ ที่ทำการอำเภอทับสะแก
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share