กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕/o๒/๒๕๖๒

วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมประชุมสัมนาชุมชนคุณธรรมรวมใจ เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ พุทธศักราช ๒๕๖๒**จังหวัดประจวบคีรีขันธ์**
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมประชุมสัมนาชุมชนคุณธรรมรวมใจ เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้แทนของชุมชนคุณธรรมต้นแบบ จำนวน ๒๙ ชุมชน นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน , นางสาวกษิญาภรณ์ สร้อยทอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ เป็นพิธีกร มีส่วนราชการ,ผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๕๐ คน ทั้งนี้ในการสัมนาได้เกียรติจากรองผู้ว่าราชการ , วัฒนธรรมจังหวัด , ประธานอิสลามมัสยิดอักมาลุ้ลและผู้แทนชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจกระบวนการขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ทั้งนี้ภายในกิจกรรมได้มีบูธอาหารขึ้นชื่อของแต่ละชุมชนเข้าร่วมจำนวน ๖ ร้าน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share