กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๑/o๓/๒๕๖๒

นักเรียนโรงเรียนชุมชนคุรธรรมโคกสารวิทยา จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา ฝึกปฏิบัติศาสนพิธีและฝึกปฏิบัติมารยาทไทย

แชร์


Facebook share Twitter share LINE share