กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๓/o๔/๒๕๖๒

วธ.จัดมหกรรมการแสดง โขน ครั้งยิ่งใหญ่กลางกรุงเทพ เผยแพร่องค์ความรู้โขน เฉลิมฉลอง ยูเนสโก ยกโขนไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติวธ.จัดมหกรรมการแสดง โขน ครั้งยิ่งใหญ่กลางกรุงเทพ เผยแพร่องค์ความรู้โขน

เฉลิมฉลอง ยูเนสโก ยกโขนไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ


(๓ เม.ย. ๖๒ ) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.)  กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยสถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม มหกรรมโขน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสที่ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศขึ้นทะเบียน "โขน” ในประเทศไทยเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และเพื่อเผยแพร่คุณค่าสาระของโขน ศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่บูรณาการงานศิลป์ไทยหลายสาขา ทั้งประติมากรรม จิตรกรรม หัตถศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี วรรณกรรม และงานช่างฝีมือแขนงต่างๆ ผสมผสานขนบ จารีตประเพณี พิธีกรรมเข้าด้วยกัน จนสืบทอดเป็นหนึ่งในมหรสพประจำชาติ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น สวยงามอลังการ สร้างความตื่นตาประทับใจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การแสดงโขน จะนิยมแสดงเรื่อง รามเกียรติ์ ซึ่งมีที่มากจากเรื่อง "รามายณะ” ซึ่งเป็นวรรณคดีที่ได้รับความนิยมและมีการเผยแพร่ในภูมิภาคอาเซียน  เช่น ไทย ลาว พม่า เขมร มาเลเซีย อินโดนีเซีย และมีอิทธิพลถึงไซอิ๋วของจีนด้วย  ทั้งนี้เพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้กับประชาชนและเยาวชนไทยได้ร่วมกันภาคภูมิใจในศิลปะการแสดงโขน และมีส่วนร่วมสืบสาน รักษาและต่อยอด มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติให้ยั่งยืน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จึงจัดกิจกรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ กิจกรรมการแสดงโขนกลางกรุง กิจกรรมสะสมตราประทับหัวโขน (โขน Walk Rally) กิจกรรมถ่ายภาพกับหัวโขนจำลองยักษ์ (โขนจำแลง) และพลาดไม่ได้กับมหกรรมการแสดงครั้งยิ่งใหญ่ โขนกลางกรุงเทพมหานคร วันที่ ๖ - ๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงโขนจากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ การเสวนาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ การจัดนิทรรศการคุณค่าสาระและความสำคัญของโขน การสาธิตทำหัวโขน การแต่งหน้าและแต่งกายโขน การปักเครื่องโขน และยังมีศิลปินดารามากความสามารถและชื่นชอบในการแสดงโขนมาร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ภายในงานอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่สารคดีสั้นโขนวันละคำ ออกอากาศทุกวันทาง Workpoint TV ช่อง ๒๓ เวลา ๐๘.๒๕ น. และเฟสบุ๊คกรมส่งเสริมวัฒนธรรม www.facebook.com/DCP.culture/  รวมถึงการผลิตและฉายภาพยนตร์แอนิเมชัน รามเกียรติ์ ตอน รามาวตาร ที่เปิดให้ประชาชมเข้าชมฟรี ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค

วธ.จึงขอเชิญชวนนักเรียน เยาวชน ประชาชนและผู้ที่สนใจ เข้าชมมหกรรมการแสดงโขน ระหว่างวันที่
๖ - ๘ เมษายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.culture.go.th หรือเฟสบุ๊คกรมส่งเสริมวัฒนธรรม www.facebook.com/DCP.culture/

-------------------------
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share