กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๕/o๔/๒๕๖๒

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม 
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (เพศชาย)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (เพศหญิง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตารางสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share