กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๙/o๔/๒๕๖๒

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม/จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม


- พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม

- ข้อปฏิบัติในวันรายงานตัวเข้ารับการประเมินพนักงานราชการ (สัมภาษณ์)

- จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี


ท่านที่จะไปเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี ของ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในวันอาทิตย์ ที่14 เม.ย. 2562 ให้เตรียมเงินจำนวน 200 บาทเพื่อชำระค่าตรวจปัสสาวะด้วย
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share