กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑o/o๔/๒๕๖๒

นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ระหว่างวันที่ ๘-๙ เมษายน ๒๕๖๒


จังหวัดอำนาจเจริญ

      วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายธนูสินธ์  ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ระหว่างวันที่ ๘-๙ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมีนางสาววาสนา ไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดสระเกษ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ คณะสงฆ์วัดสระเกษ สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ  สถานีตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญ สำนักงาน กศน.เมืองอำนาจเจริญ โรงเรียนอำนาจเจริญ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ชุมชนวัดสระเกษ และพุทธศาสนิกชน มีการเทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์ ในวันเดียว ผู้ฟังได้รับอานิสงฆ์สูง มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share