กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/o๔/๒๕๖๒

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (เพิ่มเติม)


ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (เพิ่มเติม)
ผู้ประสงค์เข้ารับการประเมินโปรดอ่านเอกสารและข้อปฏิบัติให้ครบถ้วนเพื่อเตรียมความพร้อมและเตรียมเอกสารมายื่นในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share