กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๗/o๔/๒๕๖๒

วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมบุคลากร มอบหนังสือ ๗๐๑ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ


๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมบุคลากร มอบหนังสือ ๗๐๑ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณ ชุมชนคุณธรรมหัวบ้าน ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับมอบโดยนางจำลอง พรหมแดง ประธานชุมชนฯ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share