กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๗/o๔/๒๕๖๒

วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมบุคลากร มอบหนังสือ ๗๐๑ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ


๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมบุคลากร มอบหนังสือ ๗๐๑ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณ ชุมชนคุณธรรมไร่ดินไทย ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับมอบโดยนางสาวอังคณา พิพัฒน์สุขสกุล ประธานชุมชน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share