กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘/o๔/๒๕๖๒

นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จังหวัดอำนานเจริญ ประจำปี ๒๕๖๒


วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นายวงษ์เทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยส่วนราชการ และประชาชน ร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จังหวัดอำนานเจริญ ประจำปี ๒๕๖๒    

 ในการนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ นางสาววาสนา ไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด นายไพศาลอาจธะขันธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมจัดโครงการส่งเสริม การอนุรักษ์ ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของท้องถิ่น ประเพณีสงกรานต์ ในกิจกรรมสงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำมีคุณค่า ทุกชีวาปลอดภัย โดยมีการแสดงรำย้อนยุค จากชุมชนบ้านนาหมอม้า การก่อเจดีย์ทราย การเดินกะลา เดินขาโถกเถก ม้าก้านกล้วย และประธานพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมสรงน้ำพระพุทธสมปรารถนา ณ เกาะจิตรกูฏ อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share