กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘/o๔/๒๕๖๒

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และประกอบพิธีไหว้ครู และครอบครู สำหรับจ่าปี่


วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และประกอบพิธีไหว้ครู และครอบครู สำหรับจ่าปี่ ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่  17 - 28 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนายขจร มุกมีค่า หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม และจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี เข้าร่วมกว่า 1,000 คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share