กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๒/o๔/๒๕๖๒

นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหนังสือให้กับชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ


๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมบุคลากร มอบหนังสือ ๗๐๑ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณ ชุมชนคุณธรรมหัวบ้าน ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับมอบโดยนางจำลอง พรหมแดง ประธานชุมชนฯ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share