กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๙/o๔/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมมัสยิดอัล-อั้นซอร ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมฯ


วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.

ชุมชนคุณธรรมมัสยิดอัล-อั้นซอร  ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์​ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์​ จัดโครงการค่ายคุณธรรม​ จริยธรรม เพื่อสังคม ปรองดองสมานฉันท์​ โดยมีนายคเชนทร์  วิริยะเสรีกุล สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสังคม ปรองดองสมานฉันท์

พร้อมด้วย นายยูซป โต๊ะวัง ประธานอิสลามจังหวัด ,นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัด , หัวหน้าส่วนราชการ , ข้าราชการและนักเรียนผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน​ ๑๕๐ คน​ ร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียงกัน​ ณ​ มัสยิดอัล-อั้นซอร​ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์​ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share