กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๙/o๔/๒๕๖๒

นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจแก่เยาวชนมุสลิม จากศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด จำนวน ๑๓ ศูนย์ กว่า ๑๐๐ คน


๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.

นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจแก่เยาวชนมุสลิม จากศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด จำนวน ๑๓ ศูนย์ กว่า ๑๐๐ คน ในพิธีเปิดโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสังคมปรองดองสมานฉันท์ โดยมีนายคเชนทร์  วิริยะเสรีกุล สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน นายยูซป โต๊ะวัง ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด กล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา และบุคลากรร่วมงาน ณ มัสยิดอั้ล อันซอร (บ้านต้นเกด)
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share