กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑o/o๕/๒๕๖๒

.นางสาววาสนา ไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีเปิดงานเลี้ยงปู่ตา ประจำปี ๒๕๖๒


 วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น

นางสาววาสนา ไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีเปิดงานเลี้ยงปู่ตา ประจำปี ๒๕๖๒ ของชุมชนคุณธรรมฯ ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรบ้านโพนขวาว ซึ่งกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันพุธแรกของเดือนหก เพื่อเป็นการบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนจะเริ่มฤดูกาลทำนา และเพื่อความเป็นสิริมงคลอยู่เย็นเป็นสุขของชุมชน ณ บ้านโพนขวาว ต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share