กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๗/o๕/๒๕๖๒

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒


วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ผู้อำนวยการศูนย์พิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ วัดศรีสุดารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน พิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 31 พฤษภาคม 2562 เป็นระยะเวลา 15 วัน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากรที่มีความชำนาญ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรฝึกฝนและประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามระเบียบแบบแผนและธรรมเนียมปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share