กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๑/o๕/๒๕๖๒

กระทรวงวัฒนธรรม นำทูตานุทูต ๙ ประเทศ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์-รักษาศีล-เข้าวัด-เวียนเทียน สืบทอดพระพุทธศาสนา


กระทรวงวัฒนธรรม นำทูตานุทูต ๙ ประเทศ และพุทธศาสนิกชน

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์-รักษาศีล-เข้าวัด-เวียนเทียน สืบทอดพระพุทธศาสนา

พร้อมจัดวิสาขบูชาอาเซียน ๑๓ จังหวัด ที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร และองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร โดยมีพระเทพวีราภรณ์
เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.)
ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยทูตานุทูต ๙ ประเทศ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนเข้าร่วม

นายวีระ กล่าวว่า งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ในครั้งนี้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียน ร่วมกับทูตานุทูตจากประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา ๙ ประเทศ คือ กัมพูชา อินเดีย ศรีลังกา จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม ภูฏาน ลาว และเมียนมา ร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวไทย เพื่อสานสัมพันธไมตรีในมิติทางพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ การประกวดบรรยายธรรม การประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย และกิจกรรมธรรมะสู่คนทั้งมวลสัญจร นับเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง ในการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งนอกจากเด็ก เยาวชน และประชาชนจะได้ระลึกถึงความสำคัญในฐานะที่วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันสำคัญสากลของโลกแล้ว ยังได้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา และการจัดงานวิสาขบูชาอาเซียน ๑๓ จังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ จังหวัดตาก เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สระแก้ว สงขลา สตูล ตราด และระนอง การทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ และถวายเป็นพุทธบูชา

ในส่วนภูมิภาค ๗๖ จังหวัด นั้น ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ภาคคณะสงฆ์ ภาคราชการภาคเอกชนและเครือข่าย จัดกิจกรรมตามความพร้อมของแต่ละจังหวัด ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีกิจกรรม ด้านศาสนพิธี ได้แก่ พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การแสดงพระธรรมเทศนา พิธีเวียนเทียน ด้านส่งเสริมศีลธรรม ได้แก่ การลด ละ เลิกอบายมุข การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ การประกวดบรรยายธรรม การแสดงตนเป็นพุทธมามะ การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ การประกวดอาราธนาในพุทธศาสนพิธี และด้านวิชาการ/องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ การจัดนิทรรศการวันวิสาขบูชา นิทรรศการและผลงานขององค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา

ทั้งนี้ วันวิสาขบูชาเป็นหนึ่งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และถือเป็นวันที่มหัศจรรย์ของชาวพุทธ เพราะได้เกิดเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าถึง ๓ เหตุการณ์คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันที่ ๑๘ พฤษภาคม จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในกิจกรรมสำคัญของศาสนาพุทธ ยึดมั่นรักษาศีลทั้งชุมชนและหมู่บ้าน ตลอดช่วงเทศกาลวิสาขบูชานี้.

................................
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share