กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๗/o๕/๒๕๖๒

นางสาววาสนา ไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวทิพวรรณ พ่อขันชาย นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และนายอธิวัจน์ ชุบไธสง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนา


วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 นางสาววาสนา ไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวทิพวรรณ พ่อขันชาย นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และนายอธิวัจน์ ชุบไธสง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนา ณ วัดพระเหลาเทพนิมิต ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ  กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมี นายปรัชญา พิมพาแป้น นายอำเภอพนา เป็นประธานในพิธี การจัดงานครั้งนี้ดำเนินงานโดยเทศบาลตำบลพนา พร้อมด้วยคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานศึกษา ชมรมผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่อำเภอพนา  กิจกรรมประกอบด้วย การประกวดขบวนแห่บั้งไฟ  การฟ้อนรำขบวนแห่บุญบั้งไฟ และการประกวดบั้งไฟ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share