กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๖/o๖/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมบ้านวินัยดี จัดโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ( ปักกลด )ครั้งที่ ๓


วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมบ้านวินัยดี จัดโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ( ปักกลด )ครั้งที่ ๓ ณ บ้านโคกพระ ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ เบิ้ล ปทุมราช และได้ชมการแสดงของ เบิ้ล ปทุมราช กิจกรรมประกอบด้วย การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ทำบุญตักบาตร การแต่งกายด้วยผ้าไทย การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ผ้าสไบขิด สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และนำสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดียิ่ง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share