กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/o๖/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมบ้านหัวตะดาน ร่วมกับ วัดพระศรีเจริญ ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จัดกิจกรรม


    มิถุนายน ๒๕๖๒

        ชุมชนคุณธรรมบ้านหัวตะดาน ร่วมกับ วัดพระศรีเจริญ ตำบลหัวตะพาน  อำเภอหัวตะพาน จัดกิจกรรม ดังนี้

๑.ประดับตกแต่งธงชาติและธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์  รัชการที่  ๑๐

๒.จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร

๓.จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ณ วัดพระศรีเจริญ ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share