กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘/o๖/๒๕๖๒

นางสาววาสนา ไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๖๒


     วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น.

 นางสาววาสนา  ไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีปุญนิมิตร บ้านนาผาง ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา ถวายภัตตาหารเช้า กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา โดยมีนายจักรี ทองเจริญ นายอำเภอปทุมราชวงศา เป็นประธานพิธี มีผู้เข้าร่วมดำเนินการจาก ชุมชนคุณธรรมบ้านนาผาง โรงเรียนบ้านนาผาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาผาง เทศบาลตำบลห้วย รวม ๑๒๓ คน/รูป และมียอดเงินบริจาคทาน รวม ๓๒,๕๐๐ บาท
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share