กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๔/o๖/๒๕๖๒

นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานกรรมการในการตัดสินการประกวดฮาวายวัยเก๋า (อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป)ในงานอาหารพื้นบ้าน ขนมหวานพื้นถิ่น ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒


วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น.

 

นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นประธานกรรมการในการตัดสินการประกวดฮาวายวัยเก๋า (อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป)ในงานอาหารพื้นบ้าน ขนมหวานพื้นถิ่น ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ท่องเที่ยววิถีไทย ณ เมืองสามอ่าว พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ ณ บริเวณหน้าสะพานสราญวิถี ถนนเลียบชายทะเลประจวบ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share