กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๘/o๖/๒๕๖๒

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการและนำเสนอผลการปฏิบัติงานของสภาวัฒนธรรมและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการและนำเสนอผลการปฏิบัติงานของสภาวัฒนธรรมและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัด กล่าวต้อนรับ นายชาญวิทย์ อุณหสุทธิยานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด นำเสนอผลการดำเนินงาน โดยมีที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด อำเภอ และบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมประชุม ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share