กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๑/o๗/๒๕๖๒

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม นางสาวศิริพรรณ ทองเจิม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชุมชนคุณธรรมหัวบ้าน และถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึก


วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม นางสาวศิริพรรณ ทองเจิม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชุมชนคุณธรรมหัวบ้าน และถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึก โดยมีนายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัด นายชาญวิทย์ อุณหสุทธิยานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ปลัดเทศบาลเมืองฯ ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชนและเครือข่ายทางวัฒนธรรม ร่วมต้อนรับ จากนั้น มีการแสดงคีตมวยไทย จากโรงเรียนประจวบวิทยาลัย และการสาธิตผลิตภัณฑ์ของชุมชน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share