กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๒/o๙/๒๕๖๒

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการด้านพิธีการและอำนวยการเพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒


วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการด้านพิธีการและอำนวยการเพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี 2562 ครั้งที่ 4/2562 โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้อง 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share