กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๙/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมวัดป่ากล้วย อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


วันเสาร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ นางสาวปรารถนา มงคลธวัช วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ส.ต.ต.หญิงกนกกาญจน์ ลอยพงศ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมงานประเพณีสารทไทย ณ ชุมชนคุณธรรมวัดป่ากล้วย หมู่ ๒ ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง โดยมีพระวินัยทร แสงเพ็ชร ฐานุตโร เจ้าอาวาสวัด/ผู้นำชุมชนคุณธรรม เป็นประธาน มีการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง งานบุญสารไทย "เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ญาติผู้ล่วงลับ เป็นอานิสงส์ของบุญที่แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และส่งผลให้เรามีความสุข
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share