กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๓/๑o/๒๕๖๒

เปิดงานชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรตัวอย่าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดอุตรดิตถ์


วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาวปรารถนา มงคลธวัช วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางสาวใจทิพย์ ไชยมงคล นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมเปิดงานชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรตัวอย่าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ชุมชนคุณธรรมวัดดอยท่าเสาตัวอย่าง ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี พระครูสุภัทรสันติคุณ เจ้าวาสวัดดอยท่าเสา พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนวัดดอยท่าเสา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชมรมผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน และประชาชน ประกอบด้วยกิจกรรมสืบสานประเพณี เนื่องในวันออกพรรษา และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ และถวายสักการะรัชกาลที่ ๑๐ ทำบุญตักบาตร แสดงพระธรรมเทศนา งานลานชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสานตะกร้า การนวดแผนโบราณ การจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share