กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๑/๑o/๒๕๖๒

ชุมชุนคุณธรรมวัดทุ่งเอี้ยง นำโดยพระครูประสิทธิ์ธรรมประคุณ เจ้าอาวาสวัดทุ่งเอี้ยง /ผู้นำชุมชน จัดพิธีทอดกฐิน ณ วัดทุ่งเอี้ยง หมู่ที่ ๕ ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์


วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

ชุมชุนคุณธรรมวัดทุ่งเอี้ยง นำโดยพระครูประสิทธิ์ธรรมประคุณ เจ้าอาวาสวัดทุ่งเอี้ยง /ผู้นำชุมชน จัดพิธีทอดกฐิน ณ วัดทุ่งเอี้ยง หมู่ที่ ๕ ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ ๔๐๐ รูป/คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share