กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒o/๑o/๒๕๖๒

ชุมชุนคุณธรรมบ้านคุ้ม ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์


วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ชุมชุนคุณธรรมบ้านคุ้ม นำโดยนายจงจรูญ มะโนคำ ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน จัดพิธีทอดกฐิน ณ วัดดอนไชย หมู่ที่ ๔ ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ ๓๐๐ รูป/คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share