กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/๑o/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ในการนำเสนอผลการดำเนินงานของชุมชนคุณธรรมฯ


วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

 ณ วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวปรารถนา  มงคลธวัช  วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  ร่วมดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ในการนำเสนอผลการดำเนินงานของชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรของ จังหวัดอุตรดิตถ์ ในงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง ซึ่งกำหนดจัดในระหว่างวันที่ ๑ - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share