กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๓/๑๑/๒๕๖๒

ดร.อนันต์ นาวิไล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ในการทบทวนการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม (ต้นแบบ) บ้านทุ่งกระโปรง เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓


 เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒

 ดร.อนันต์ นาวิไล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ในการทบทวนการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม (ต้นแบบ) บ้านทุ่งกระโปรง เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ และร่วมกิจกรรมจิตอาสาของชุมชนคุณธรรมบ้านทุ่งกระโปรง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีฯ ได้ลงพื้นที่ในการแนะนำภารกิจที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดียิ่ง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share